Giới thiệu

Giới thiệu
Sứ mệnh . Tầm nhìn . Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh . Tầm nhìn . Giá trị cốt lõi

Ngày đăng: 23/06/2023 12:00 AM

Về Công ty Công nghệ Sao Việt

Về Công ty Công nghệ Sao Việt

Ngày đăng: 23/06/2023 12:00 AM

Công ty Giải Pháp và Công Nghệ Sao Việt được thành lập trên nền tảng công nghệ thông tin từ Công ty TNHH Bách Tiến (2006). Trưởng thành từ thực tiễn, nền tảng Công nghệ Sao Việt đã được hình thành phát triển từ những năm 1997.
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 23/06/2023 12:00 AM

zalo
Hotline